Language

       Language [ alt ]

بخش فنی و مهندسی شرکت تیام شبکه با بکارگیری متخصصین مجرب و با تکیه بر دانش و استانداردهای روز دنیا در زمینه های ذیل فعالیت می کند:

1- طراحی شبکه و مرکز داده بر اساس استانداردهای معتبر

2- طراحی و اجرای سیستم های سرمایش مرکز داده متنوع و متناسب با نیاز مشتری

3- اجرا و پیاده سازی شبکه های Lan و Wan

4- اجرای و پیاده سازی مراکز داده ثابت (iDC) و سیار(iBox)

5- مشاوره و نظارت بر بازسازی و پیاده سازی شبکه و مرکز داده 

6- ارایه خدمات پشتیبانی در سیستمهای سرمایش مرکز داده و زیرساختهای فیزیکی شبکه و مرکز داده

 

 

 

 

professional services