Language

       Language [ alt ]

این واحد با بکارگیری کارشناسان و متخصصان این حوزه و با تکیه بر آخرین استانداردهای مرتبط، اقدام به شناسایی،امکان سنجی و نیازسنجی کارفرما نموده و در تعامل با کارفرما طرحی مفهومی و تفصیلی را ارایه می نماید تا کارفرما بتواند با استفاده بهینه از امکانات و منابع مالی خود، به حداکثر بهره وری دست یابد.

 

 

1-مشاوره، طراحی و بهینه سازی زیرساخت

دپارتمان طراحی شرکت تیام شبکه با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان خود و با استناد به استانداردهای معتبر، آمادگی ارایه طرح، جهت ایجاد و یا بهینه سازی انواع شبکه های کامپیوتری و مرکز داده را با ابعاد و المانهای متفاوت دارا است.

   

    ♦ شبکه های داخلی

طراحی و اجرای خدمات کابل کشی بر اساس اصول کابل کشی ساخت یافته و با استناد به استانداردهای روز این حوزه

   

    ♦ مرکز داده ثابت و سیار

• طراحی مرکز داده با بهره گیری از استاندارد TIA-942 و BICSI

• طراحی معماری مرکز داده

• طراحی برق مرکز داده

• طراحی اعلام و اطفای حریق

• طراحی امنیت فیزیکی و نظارتی

• طراحی ارتباطات

طراحی انواع مرکز داده سیار بصورت All In One یا ماژولار 

 

2-نظارت

• نظارت بر مشاوره و طراحی زیرساخت مرکز داده و شبکه های کامپیوتری

• نظارت بر اجرای زیرساخت مرکز داده و شبکه های کامپیوتری با استفاده از روش های زیر:

• پیش از اجرا

• سکانی

• تفکیکی

• بعد از اجرا