Language

       Language [ alt ]

بخش فنی و مهندسی شرکت تیام شبکه با سه زیرمجموعه: طراحی شبکه های کامپیوتری و مرکز داده،پیاده سازی و اجرای شبکه های کامپیوتری و مرکز داده و بخش سرمایش، با در اختیار داشتن کارشناسان و مهندسان مجرب در سطوح علمی مختلف و با تکیه بر سال ها تجربه در زمینه مدیریت پروژه شبکه های کامپیوتری و مراکز داده، و همچنین گواهینامه های مورد تایید شرکت های پایه گذار اصول مهندسی شبکه مانند سیسکو و مایکروسافت، سعی در برآوردن تمام نیازهای کارفرمایان خود، از ابتدا تا انتهای مسیر داشته است.

شرکت تیام شبکه برای تحقق بخشیدن به تعهدات خود و نیز همگام بودن با شرکت های برجسته دنیا از جمله سیسکو، متدولوژی PPDIOO را سرلوحه کار خود قرار داده است.

کارشناسان و مهندسان شرکت تیام شبکه با سابقه طراحی و راه اندازی صدها پروژه دولتی و غیردولتی، به یکی از قوی ترین مراکز ارائه کننده راه حل های جامع فنی و مهندسی، در زمینه پروژه های شبکه های کامپیوتری و مراکز داده تبدیل شده و خدمات تخصصی را ارائه می دهند.

 

 

 

about tec