Language

       Language [ alt ]

       

 ♦  شرکای تجاری شرکت تیام شبکه

شرکت تیام شبکه پس از سالها تجربه و حضور مؤثر در بازار و کسب جایگاه ویژه در حوزه IT کشور، با توجه به ارائه کالا و خدمات مناسب؛

در فهرست تأمین کنندگان شرکتها، سازمانها و نهادهای زیر قرار گرفته است:

 Vendor-List-copy

♦ شرکت خدمات ارتباطی رایتل ♦ شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین
♦ شرکت توسعه فاوا صنعت ♦ شرکت مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین
♦ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ♦ شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
♦ شرکت مصباح انرژی ♦ شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر
♦ خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ♦ بانک ملت
♦ پارس خودرو ♦ فولاد مبارکه اصفهان
♦ پالایشگاه چهارم پارس جنوبی ♦ شرکت نستله (Nestle)
♦ صا ایران ♦ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
♦ پژوهشگاه صنعت نفت ♦ آستان قدس رضوی
♦ شهرداری مشهد ♦ شرکت ملی حفاری ایران

 سوابق اجرایی 

datacenter-brands-copy tree-of-datacenter

the-most-lan-project