Language

       Language [ alt ]

Customized Aisle Containment

شرکت تیام شبکه در راستای ارتقای کیفی سطح بهره‌برداری از زیرساخت‌های IT موجود در کشور و کاهش مشکلات موجود، نسبت به ارایه خدمات سفارشی در زمینۀ مراکز داده اقدام  نموده است. در بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها اغلب به دلیل وجود محدودیـت‌های مـالـی، لــزوم استفاده از تـجـهیزات زیرسـاخـتی مـوجود از جملـه رک، سـیستم سـرمایش، ... و یا وجود محدودیت‌های فضای تخصیص داده شده به مراکز داده، علیرغم اطلاع از مزایای استفاده از اتاقک سرد یا گرم، بهره‌برداری از این راهکار را به تعویق انداخته و یا از پیاده سازی آن صرف‌نظر می‌نمایند. شرکت تیام شبکه با توجه به برخورداری از سیستم‌های تمام خودکار و مکانیزه تولید در داخل کشور، با رفع الزام و ضرورت هم‌خوانی کامل رک‌ها با سیستم‌های سرمایشی مورد استفاده در اتاقک و همچنین قابلیت سفارشی‌سازی ساختار اتاقک با محدودیت‌های فضای مرکز داده، امکان بهره‌برداری از راهکار اتاقک را برای کارفرمایان محترم با حداقل تغییرات، ضمن بهره‌گیری از امکانات موجود فراهم ساخته است. این در حالی است که تولید داخلی محصولات مرتبط با این راهکار با صرفه‌جویی‌های قابل ملاحظه‌ای همراه بوده و استفاده از این راهکار را برای علاقه‌مندان تسهیل نموده است.

خدمات سفارشی سازی این شرکت در مراکز داده به شرح زیر است:

سفارشی سازی اتاقک iRACK با انواع سیستم های سرمایشی موجود در مراکز داده
استفاده از اتاقک با هدف جلوگیری از تداخل هوای گرم و سرد در مرکزداده، ضمن بهینه‌سازی الگوی توزیع هوای سرد و جمع‌آوری هوای گرم، فارغ از نوع سیستم سرمایشی موجود در مراکزداده اعم از HVAC, In-Row, SPLIT و ...، باعث افزایش حداقل 20 درصدی راندمان سیستم‌های سرمایش خواهد شد. همچنین این شرکت با استفاده از این راهکار و با تکیه بر توان تولید سفارشی خود، امکان همخوان‌سازی اتاقک و رک‌های iRACK را با انواع کولرهای In-Row از برندهای مختلف برای علاقه‌مندان فراهم نموده است.

final-2222 final

سفارشی سازی اتاقک iRACK با انواع رک های موجود و تحت بهره برداری در مراکز داده

در صورت تمایل مصرف‌کنندگان به ادامۀ استفاده از رک‌های موجود در مرکز دادۀ خود، این شرکت می‌تواند با اعمال تغییرات در ساختار موجود، نسبت به تولید سفارشی ساختار اتاقک به منظور حفظ رک‌های قدیمی در کنار سایر رک‌های جدید اقدام نماید.

12

سفارشی سازی اتاقک iRACK با محدودیت های فیزیکی فضای تخصیص داده شده به مرکز داده

در صورت وجود محدودیت‌های فیزیکی در فضای تخصیص داده شده به مرکزداده، از جمله وجود ستون در فضای استقرار اتاقک و یا سایر محدودیت‌های متداول، شرکت تیام شبکه تا حد ممکن با اعمال تغییرات و سفارشی‌سازی اتاقک، ضمن بهره‌گیری از حداکثر فضای موجود، نسبت به رفع مشکل و استقرار اتاقک اقدام و در صورت وجود محدودیت‌های مربوط به عرض ناکافی اتاق، از راهکار اتاقک یک ردیفه استفاده خواهد نمود.

13