Language

       Language [ alt ]

 

Monitoring & Intelligent Systems
alt alt alt alt
“Ultra” Intelligent System “Intelli” Intelligent System “Digi+” Intelligent System “Hyper” Intelligent System
alt alt baner s p alt
Temperature Controller Fan Tray IP Metered Switched PDU Console Drawers


ایران افتخار دارد که شانه به شانه و گاه گامی جلوتر از دو کشور صنعتی آمریکا و آلمان در طراحی رک های هوشمند و سیستم های کنترل رک گام برداشته است. این شرکت با طراحی چهار سیستم هوشمند جهت مصارف مختلف و سایر سیستم های هوشمند و کنترل و دسترسی با همت طراحان و مهندسان مجرب و نخبه ایرانی، نه تنها کشور را از وابستگی بی نیاز کرده بلکه در میان معدود کشورهای مطرح صاحب این فناوری، گاه از آنها پیشی نیز گرفته است.
طراحی رک IP Based با کنترل بالغ بر 10 سیستم و پارامتر محیطی، ارتباط از طریق شبکه اینترنتی، ارسال هشدار از طریق پیامک تلفن همراه و پست الکترونیک، دسترسی چند کاربره با دو سطح مختلف و ثبت هزاران وقایع و هشدار و با قیمت رقابتی، به راستی حرف را در این زمینه تمام کرده است. آری ما می توانیم.