رک (Rack)
رک (Rack)
رک (Rack)
شرکت تیام شبکه نخستین ارائه کننده رک های کامپیوتری در ایران بوده و با ارائه رک های متنوع در مدل ها و سایزهای مختلف با نام تجاری iRACK  نقش مهمی در جهت تامین نیازهای داخلی صنعت IT ایفا کرده است و در این مسیر نام تجاری خود را از طریق وفاداری مشتریان، نوآوری، خلاقیت و بهبود مستمر در کیفیت محصولات و خدمات تقویت می نماید.
 
این شرکت فراتر از مرزهای خودکفایی در تولیدات داخلی، با استفاده از فناوری های روز دنیا، بعنوان نخستین ارائه کننده رک های هوشمند، اقدام به عرضه رک های حرفه ای با نام های Server, DIGI+ ,Intelli و Cool کرده است. محصولات عرضه شده توسط این شرکت، تحت گروه‌هایی با نام های Server Racks, Network Racks و Special Racks معرفی شده اند.
 
رک های دیواری (Wall Mounted Racks)
رک های دیواری (Wall Mounted Racks)
رک های دیواری (Wall Mounted Racks)

بـراســـاس اصول کابـل‌کـشی ساخــت‌یافته (Structured Cabling)، شبکۀ LAN از پـنج بـخش زیر تشکیل شده است: Demarcation Point Telecommunication Room (Backbone (Vertical Cabling (Distribution (Horizontal Cabling Work Area بـنـابـراین مـطـابق بـا مدل ارائـــه ...

مشاهده لیست محصولات
رک های ایستاده (Free Standing Racks)
رک های ایستاده (Free Standing Racks)
رک های ایستاده (Free Standing Racks)

این شرکت متناسب با نیاز کاربران در شبکه‌ها‌‌ی کامپیـوتری، رک‌هـای ایستاده  یا (Free Standing Racks) را در سه مدل Server Racks ،Network Racks و Special Racks طراحی و ارائه کرده است.

مشاهده لیست محصولات