رک های ایستاده
رک های ایستاده
رک های ایستاده

این شــــرکت متــــناســب با نیــاز کاربران در شبکه‌ها‌‌ی کامپیـوتری، رک‌هـای ایستاده را در سه مدل Server Racks ،Network Racks و Special Racks طراحی و ارائه کرده است.

Network Racks
Network Racks
Network Racks

عمدتا با توجه به تعبیۀ فن‌های تجهیزات فعال شبکه در کنار این تجهیزات، رک‌های شبکه به‌نحوی طراحی شده‌اند که هوای سرد از پایین رک وارد شود و پس از توزیع در فضای باز در نظر گرفته شده درکنار رک‌ها، هوای گرم تولید ش...

مشاهده لیست محصولات
Server Racks
Server Racks
Server Racks

در رک‌های سرور، با توجه به وزن بالای تجهیزات نصب شده در رک‌ها، علاوه بر نوع خم‌کاری و تغییر طراحی ریل‌ها و همچنین افزایش تعداد و تقویت بازوهای افقی نگهدارندۀ ریل‌ها، ستون‌ها و شاسی کاملاً جوشکاری شده این ر...

مشاهده لیست محصولات
Special Racks
Special Racks
Special Racks

شرکت تیام شبکه بنابر نیاز کاربران خود، دسته دیگری از رک‌ها با نام Special Racks را در سه مدل Open Rack، MD Rack و  Cool Rack طراحی و تولید کرده است.       Cool Racks در شرکت‌ها و سازمان‌های کوچک یا متوسط معمولا از یک رک...

مشاهده لیست محصولات
Overhead Frame Rack
Overhead Frame Rack
Overhead Frame Rack

Overhead Frame Rack Overhead Frame Rack  به‌منظور آرایش استاندارد کابل‌ها قبل از ورود به سینی کابل  در فضا هایی که مشکل کمبود فضا وعدم امکان توسعه در تعداد رک دارند،طراحی شده است. این تجهیز بر روی رک‌های مرکز داده ، سینی و نر...

مشاهده لیست محصولات