Default Rack Equipments

Quality is not Accidentally! Quality Parts Create Quality Products
 
شرکت تیام شبکه بر این باور است که یک رابطه برنده ـ برنده پابرجا خواهد ماند که این رابطه به نوبه خود بر پایه صداقت و شفافیت استوار است. بر این اساس، در تهیه محصول نهایی از قطعات مرغوب استفاده می شود و همواره محصول کامل به همراه تجهیزات پیش فرض به مشتری ارائه می شود.
از این رو پنل ها، ریلها، فن ها، چرخ ها و حتی پیچ و مهره ها جزء بسته ارائه شده به مشتری است تا با خرید یک محصول، یک کالای بی کم و کاست را با مبلغی شفاف دریافت کند.
این قطعات عمدتاً به سه روش زیر تهیه می گردند:
1- خرید مستقیم از تأمین کننده معتبر داخلی
2- خرید عمده و مستقیم از تأمین کننده خارجی
3- تولید توسط مجموعه تولیدی مستقل خود
از این رو با مدیریت تأمین قطعات، تهیه قطعات یدکی همواره در اسرع وقت امکان پذیر است و مشکل رک های خارجی در این نظام تأمین، مشهود نخواهد بود تا مبادا یک سیستم کلان به علت اشکال جزیی از استفاده صحیح باز ایستد.
4 BEND & 2 FOLD Profield Base Frame
یکی از مهمترین قطعات مورد استفاده در رکها در تعیین ایستایی، استحکام و استقامت رکها، چهار ستون اصلی رک است. با توجه به وزن بالای تجهیزات نصب شده در رک ها، به منظور مقاوم سازی و نیز افزایش استحکام و ایستایی آن ها، علاوه بر افزایش ضخامت ورق استفاده شده در تولید قطعات مختلف رک، طبق توصیه مهندسان مجرب در این صنعت، از قطعات خمکاری شده نیز استفاده می گردد. از این رو این شرکت در تولید رک های خود از ستونهای ۶ خم که 2 خم آن به صورت دوبل شده می باشد، استفاده نموده است.

DEPTH STAY/SUPPORT

به منظور افزایش استحکام رک و افزایش استقامت ریل ها در تحمل وزن تجهیزات، ریل های جلو و عقب در هر سمت از رک های سرور توسط ۳ الی ۴ بازوی افقی نگه دارنده به یکدیگر و همچنین به دو ستون اصلی رک در هر سمت متصل می گردند. بدین ترتیب، ضمن توزیع مناسب وزن بر روی ریل ها، فشار وارده به صورت متناسبی به ستون های اصلی رک نیز منتقل می گردد

همچنین شایان ذکر است به منظور جلوگیری از نشست احتمالی ریلها بر اثر تحمل فشارهایی فراتر از استاندارد تعریف شده در رک، سطح مقطع ریل ها بر روی کف تقویت شده رک قرار داده شده است.
در طراحی جدید استفاده از خم های بیشتر و افزایش ضخامت ورق ریل ها، باعث افزایش استقامت و امکان تحمل وزن بیشتر تجهیزات می شود.
از این رو ، در طراحی و تولید رک های ایستاده و دیواری، به تناسب کاربری و وزن تجهیزات قابل نصب در رک ها از ریل هایی با تعداد، ضخامت ها و مدل های مختلف خم کاری شده استفاده می گردد.

 

Other Parts & Components

Comfort Handle & PIN Coded & Remote Controlled Electromagnetic Lock

 
Swing & Standard Handle System with Key Lock
Snap in Hinge & Latch
Cage Nuts & Screws
Fans
Others