تجهیزات پیش فرض و اصلی رک

 

 

این مجموعه بر این باور است که یک رابطۀ برنده ــ  برنده پابرجا خواهد ماند که این رابطه به نوبـۀ خود بر پایۀ صداقت و شفافیت استوار است. بر این اساس، در تهیۀ محصول نهایی از قطعات مرغوب استفاده می‌شود و همواره محصول کامــل به همراه تجهــیزات پیش فرض به مشتری ارائه
 می‌شود.

از این رو پنل‌ها، ریل‌ها، فن‌ها، چرخ‌ها و حتی پیچ و مهره‌ها جزء  بستۀ ارائه شده به مشتری است تا با خرید یک محصول، یک کالای بی کم و کاست را با مبلغی شفاف دریافت کند.


این قطعات عمدتاً به سه روش زیر تهیه می‌شوند:
١- خرید مستقیم از تأمین‌کننده معتبر داخلی
٢- خرید عمده و مستقیم از تأمین‌کنندۀ خارجی
٣- تولید توسط مجموعۀ تولیدی مستقل خود
از این رو، با مدیریت تأمین قطعات، تهیۀ قطعات یدکی همواره در اسرع وقت امکان‌پذیر است و مشکل رک‌های خارجی در این نظام تأمین، مشهود نخواهد بود تا مبادا یک سیستم کلان به علت اشکال جزیی از استفاده صحیح باز ایستد.

 

یکی از مهمترین قطعات مورد استفاده در  رک‌ها در تعیین ایستایی، استحکام و استقامت رک‌ها، چهار ستون اصلی رک است.

با توجه به وزن بالای تجهیزات نصب شده در رک‌ها،  به‌منظور مقاوم سازی و نیز افزایش استحکام و ایستایی آن ها، علاوه بر افزایش ضخامت ورق استفاده شده در تولید قطعات مختلف رک، طبق توصیه مهندسان مجرب در این صنعت، از قطعات خم‌کاری شده نیز استفاده می‌شود.

از این رو، این شرکت در تولید رک‌های خود از ستون‌های 6 خم که ٢خم آن به صورت دوبل شده می‌باشد، استفاده کرده است.

 

برای افزایش استحکام رک و افزایش استقامت ریل ها در تحمل وزن تجهیزات، ریل‌های جلو و عقب در هر سمت از رک‌های سرور توسط ٣ تا 4 بازوی افقی نگهدارنده به یکدیگر و همچنین به دو ستون اصلی رک در هر سمت متصل می‌شوند.

بدین ترتیب، ضمن توزیع مناسب وزن بر روی ریل ها، فشار وارده به صورت متناسبی به ستون‌های اصلی رک نیز منتقل می‌شود.
 

همچنین شایان ذکر است  به‌منظور جلوگیری از نشست احتمالی ریل‌ها بر اثر تحمل فشارهایی فراتر از استاندارد تعریف شده در رک، سطح مقطع ریل‌ها بر روی کف تقویت شده رک قرار داده شده است.
در طراحی جدید استفاده از خم‌های بیشتر و افزایش ضخامت ورق ریل‌ها، باعث افزایش استقامت و امکان تحمل وزن بیشتر تجهیزات می‌شود.
از این رو، در طراحی و تولید رک‌های ایستاده و دیواری، به تناسب کاربری و وزن تجهیزات قابل نصب در رک‌ها از ریل‌هایی با تعداد، ضخامت‌ها و مدل‌های مختلف خم‌کاری شده استفاده می‌شود.