فعالیت صنفی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iranian ICT Guild Organization
 

فعالیت های صنفی

فعالیتهای صنفی اولین رسته از فعالیتهای اجتماعی شرکت تیام شبکه می باشند. بر اساس باور به اصل تعهد متقابل، شرکت تیام شبکه در مقابل صنف فناوری اطلاعات خود را مسئول دانسته لذا مدیران شرکت نسبت به فعالیتهای داوطلبانه صنفی بشرح ذیل اقدام نموده اند:
 
1)   عضویت در شورای عالی انفورماتیک
2)   عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه
3)   عضو کمیته سخت افزار در انجمن شرکتهای انفورماتیک بمدت تقریبی 2 سال
4)   عضو کارگروه شبکه در انجمن شرکتهای انفورماتیک بمدت تقریبی 2 سال
5)   قائم مقام کمیسیون شبکه در سازمان نظام صنفی رایانه طی دور اول هیات مدیره استان
6)   عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه طی دور دوم هیات مدیره استان
7)   عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه طی دور دوم هیات کشوری
8)   رئیس کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی سازمان نظام صنفی رایانه طی دور دوم هیات مدیره استان
9)   رئیس کمیته راهبری دومین آزمون سراسری احراز صلاحیت مشاوران پایه 3 سازمان نظام صنفی رایانه کشور
10) عضو کارگروه مشترک سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران و سازمان نظام صنفی رایانه
11) تشویق و ترغیب کارشناسان شرکت به عضویت در سازمان نظام صنفی و شرکت در آزمون مشاوران حقیقی