Hot/Cold Aisle Containment Accessories (Door)

درِ راهروی سرد و گرم بستۀ iDC
پس از چیدمان رک و سیستم سرمایشی در راهروهای موازی هم، به‌منظور ایجاد یک راهروی سرد یا گرم بسته، لازم است بخش فوقانی راهروی سرد و یا گرمِ بسته به‌وسیلۀ سقف و همچنین از دو طرف آن توسط در مسدود شود. طراحی درهای دو لنگه ساخته شده توسط این شرکت با در نظرگرفتن استاندارد و به دلیل اجتناب از وجود مانع در هنگام ورود تجهیزات سنگین با استفاده از بالابرهای دستی به درون راهرو، بدون آستانه در نظر گرفته شده است. برای ایزوله کردن راهروی سرد و گرم بسته و عدم ارتباط با فضای بیرون و جلوگیری از هدر رفتن سرمایش تولید شده، از پنل‌های موئی و درزگیرها برای نقاط اتصالی متحرک مانند درها استفاده خواهد شد.

ویژگی‌های عمومی درهای دو لنگۀ راهروی سرد و گرم بستۀ iDC
دارای درِ دو لنگه با عرض 60 سانتی‌متر و ارتفاع 202 و 225 سانتی‌متر
دارای چارچوب اصلیِ در، فاقد آستانه
دارای در  با فریم آلومینیومی و فولادی مجهز  به پنل‌های موئی و فوم درزگیر
طراحی هر دو لنگۀ در به‌صورت متحرک متناسب با نوع مکانیزم بازشو
امکان استفاده از فریم آلومینیومی و فولادی

ویژگی‌های اختصاصی درهای دولنگۀ راهروی سرد و گرم بستۀ iDC
مکانیزم بازشوی خودکار
عدم دخالت دست در باز و بسته شدن درِ راهرو
مجهز به یک موتور DC با قابلیت اطمینان بالا
امکان نصب انواع مکانیزم‌های کنترل دسترسی به‌منظور فرمان‌پذیری، هدایت و کنترل درِ راهرو
مجهز به باتری یدکی برای ارائه خدمات در مواقع قطع برق

مکانیزم بازشوی دستی
دارای مکانیزم باز و بسته شدن در به‌صورت دستی و توسط نیروی انسانی
عدم نیاز  به اعمال نیرو  به‌دلیل استفاده از مکانیزم تسمه و چرخ برای باز شدن
باز شدن همزمان هر دو لنگۀ در، بدون نیاز به اعمال نیرو به هر دو در