فعالیت های عام المنفعه

 

فعالیتهای عام المنفعه

 
فعالیتهای اجتماعی شرکت تیام شبکه به امور صنفی و فرهنگی محدود نشده بلکه در حوزه فعالیتهای عام المنفعه به سایر نیازهای اجتماعی نیز توجه ویژه شده است. برخی از سازمانهائی که شرکت تیام شبکه با آنها همکاری داشته، بشرح ذیل معرفی میگردند.
باشد که این مجال، فرصتی برای معرفی بهتر آن سازمانها و توسعه فرهنگ مدرسه سازی و امور خیریه مهیا نماید.
 
1) موسسه خیریه محک جهت کمک به صندوق کودکان سرطانی
2) کانون هموفیلی ایران جهت کمک به بیماران نیازمند
3) جامعه یاوری فرهنگی جهت توسعه فرهنگ مدرسه سازی 
4) مجمع خیرین سلامت کشور
 
 
دو خانه بهداشت "کاغه" و "زالیاب" در استان لرستان

 

 

مدرسه ابتدایی دخترانه "تیام دلبران" در شهرستان قروه از توابع استان کردستان

 

 

لوح سپاس از کانون هموفیلی، موسسه یاوری و خیریه کهریزک

 

 

 

 

«کارت های تبریک نوروزی شرکت تیام شبکه در سال های 88، 89، 90 و 91 با هدف حمایت تبلیغاتی و مالی از جامعه یاری فرهنگی به چاپ رسیده است»