نحوه خرید

نحوه خرید

 

تماس با واحد فروش

ارسال ایمیل: sales@tiamnetworks.ir

شماره تماس: 66942323 داخلی 210 

زمان تماس: از 8 صبح تا 17

شرایط خرید و تحویل کالا

شرایط تحویل در محل

(محاسبه هزینه حمل و نقل)

 

شرکا و نمایندگان

درخواست دریافت نمایندگی

جستجوی نمایندگان

شرایط پشتیبانی