رک‌ و تجهیزات جانبی

Cable Routing Components Shelves
   

Fiber Optic Patch Panel

Other Accessories

   

 

طیف وسیع تجهیزات جانبی نه تنها امکان نصب کلیه تجهیزات را در داخل رک مهیا می‌سازد،  بلکه سبب تسهیل طراحی و مدیریت چیدمان داخلی رک نیز می‌شود.
سینی‌های این شرکت به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ضمن اشغال حداقل فضا، تحمل تجهیزات سنگین را داشته باشند و از سوی دیگر به راحتی جریان هوا را از خود عبور دهند تا خللی در گردش هوا و تهویۀ داخلی رک ایجاد نشود.
پچ پنل‌ها و پنل‌های هدایت و نگهداری کابل، در واقع نصب، هدایت و آرایش کابل‌کشی را به صورت زیبا و مدیریت‌پذیر امکان‌پذیر می‌کند. در انتها پنل روشنایی، ضمن ارائۀ نور استاندارد، زیبایی تجهیزات نصب شده را به نمایش می‌گذارد و هنر و توانایی طراح و کارشناسان پیاده‌سازی را تجلی می‌بخشد.