خدمات پشتیبانی

 

 

خدمات پشتیبانی

در صورت نیاز کارفرمایان به ارائه خدمات پشتیبانی روی پروژه های اجرا شده، این شرکت آمادگی دارد تا خدمات پشتیبانی خود را سه سطح پیشگیرانه، کامل و تمام وقت ارائه نماید.

 


 
ردیف شرح سطح یک سطح دو سطح سه
۱ پشتیبانی پیشگیرانه (Basic Preventive Maintenance)    
۲ پشتیبانی کامل (Preventive and Maintenance)    
۳ پشتیبانی تمام وقت (Coverage Plus Preventive Maintenance)    

 

همواره مشتریان و کارفرمایان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در حوزه خدمات پشتیبانی از طریق ارسال نامه الکترونیکی به آدرس  solution@tiamnetworks.irو یا تماس با شماره تلفن ۶۶۹۴۲۳۲۳ (۹۸۲۱+)  داخلی ۳ موضوع را پیگیری فرمایید.