امتیاز کاربران

اتاقک سرد

کد محصول : Tiam- Cold Aisle

در این راهکار، رک‌ها در دو ردیف موازی به‌صورت روبه‌رو استقرار یافته و کولرهای In-Row در میان رک‌ها قرار می‌گیرند.

مقایسه
در این راهکار، رک‌ها در دو ردیف موازی به‌صورت روبه‌رو استقرار یافته و کولرهای In-Row در میان رک‌ها قرار می‌گیرند. راهروی سرد ایجاد شده در میان دو ردیف رک‌، به‌واسطة سقف و درِ تعبیه شده در دو طرف راهرو به‌صورت کامل محصور می‌گردد. هوای سرد ایجاد شده توسط کولرهای In-Row که در میان رک‌ها استقرار یافته‌اند به داخل اتاقک سرد دمیده و بدون ترکیب با هوای گرم، در اتاقک جمع می‌شود. این هوای سرد توسط سرورها و تجهیزات نصب شده در داخل رک‌ها جذب شده و پس از عبور از در توری پشت رک ها، وارد فضای اتاق سرور می گردد. هوای گرم وارد شده به اتاق سرور نیز بدون ترکیب با هوای سرد موجود در اتاقک سرد، به‌واسطة دهانة مکنده کولرهای In-Row وارد کولرها شده و پس از تبدیل به هوای خنک، مجدداً مطابق با الگوی بالا وارد چرخة گردش هوا می‌شود. میزان سرمایش مورد نیاز صرفا براساس توان مصرفی رک ها و نیروهای انسانی محاسبه خواهد شد و قطعا نسبت به اتاقک گرم این میزان کمتر خواهد بود.
اگر در این روش سطح افزونگی مناسب نباشد، در صورتی که سیستم سرمایشی به هر دلیلی دچار وقفه شود، دمای راهروی سرد سریعاً بالا رفته و گرم می شود؛ البته با توجه به اینکه از کار افتادن کلیه یونیت های سرمایشی به طور همزمان، تقریباً غیرممکن است، با رعایت سطح افزونگی می توان از بروز خطا درسیستم جلوگیری نمود.
 
ویژگی های عمومی اتاقک سرد iDC:
ویژگی‌های عمومی اتاقک سرد نیز همانند اتاقک گرم بوده، به طوری که استفاده از هر یک از راهکارهای مربوطه، پس از بررسی و بازدید کارشناسان این شرکت از فضای موجود یا تخصیص‌یافته برای ساخت مرکز داده، با در نظر گرفتن شرایط فیزیکی مرکزداده، توان مصرفی تجهیزات و فناوری به‌کار گرفته‌شده در سیستم سرمایشی پیشنهاد می گردد.
 

*Type 
3: Side by Side Metal Door
4: Fixed Panel
5: Single Side Metal Door
6: Side by Side Automatic Glass
7: Single Side Telescopic Automatic Metal
8: Single Side Telescopic Automatic Glass
9: Side by Side Automatic Metal
PNC: Pincode Access Control for Cold/Hot Aisle Containment Doors
FGP: Finger Print Lock for Cold/Hot Aisle Containment Doors
 
 

 

محصولات مرتبط و متداول