امتیاز کاربران

اتاقک یک ردیفه سرد

کد محصول : Tiam- Cold Single Row

در صورت محدود بودن عرض اتاق جهت چیدمان رک‌ها در دو ردیف روبه‌روی هم، می‌توان با یک ردیف رک نیز به شرایط مطلوب جهت افزایش بهره‌وری اتاق سرور دست یافت.

مقایسه

در صورت محدود بودن عرض اتاق جهت چیدمان رک‌ها در دو ردیف روبه‌روی هم، می‌توان با یک ردیف رک نیز به شرایط مطلوب جهت افزایش بهره‌وری اتاق سرور دست یافت. برای رسیدن به این مهم می‌توان با محصور کردن فضای جلو یا عقب رک‌ها، نسبت به ایجاد اتاقک سرد یا گرم با هدف جلوگیری از تداخل هوای سرد و گرم اقدام نمود. در این راهکار نیز توزیع هوای سرد و جمع‌آوری هوای گرم همانند راهکارهای قبلی توسط کولر In-Row انجام می‌پذیرد، لیکن پیشنهاد می‌شود، جهت افزایش بـهره‌وری کـــولـرهای In-Row با کولرهای Side Air Flow جایگزین گردد. در این راهکار بسته به ابعاد اتاق مورد نظر، امکان استفاده از محفظه شیشه ای و یا عدم استفاده از آن وجود دارد.

 

محصولات مرتبط و متداول