امتیاز کاربران

راهروی سرد

کد محصول : Tiam-Cold Aisle

اگرچه این راهکار کلیۀ مزایای استفاده از اتاقک را پوشش نمی‌دهد ولی تا حد قابل قبولی به بهبود بهره‌وری سیستم سرمایش کمک می‌کند.

مقایسه
در سازمان‌ها و یا شرکت‌های کوچک  برای متمرکز کردن سرورها، تجهیزات کامپیوتری و استفادۀ مشترک از منابع جهت نگهداری آن‌ها در یک فضا، از اتاق امنی به  نام اتاق سرور استفاده می‌شود. برای زیرساخت این اتاق، استانداردهای مشابه مرکز داده اعمال می‌گردد. کار مداوم سرورها به صورت 7 روز هفته و 24 ساعته سبب ایجاد گرمای زیادی در اتاق می‌گردد و این گرمای تولید و محبوس شده در فضای رک، سبب کوتاه‌تر شدن عمر قطعات الکترونیکی و همچنین باعث کاهش راندمان سیستم می گردد، به طوری که در برخی از مواقع راندمان تا حدود 50 درصد کاهش خواهد یافت.
با توجه به اینکه تجهیزات سرویس دهی جدید این قابلیت را دارند که با افزایش دما به طور خودکار بازدهی خود را کاهش دهند، این عامل باعث ایجاد یک فرآیند پنهان کاهش بازدهی می گردد. گاهی فضای محدود اتاق و لزوم استفادۀ بهینه از فضا، محدودیت منابع مالی و ... سرپرست شبکه را از معیارهای ایجاد مرکز داده استاندارد دور می‌سازد. به همین منظور، در صورتی که امکان یا تمایلی برای محصور کردن فضای جلو یا عقب رک‌ها یا راهرو نباشد، پیشنهاد شرکت تیام شبکه، استفاده از سیستم سرمایشی Side Air Flow است. در این محصول با انتقال هوای سرد از طرفین کولر به جلوی رک‌ها و جمع‌آوری هوای گرم تولید شده در پشت رک‌ها، فرآیند خنک‌سازی تجهیزات درون رک صورت می‌پذیرد. این فرآیند در محصول In-Rack، با دمیدن هوای سرد از طرفین کولر و به دنبال آن جمع‌آوری هوای گرم از پشت تجهیزات داخل رک، تکمیل می‌گردد. اگرچه این راهکار کلیۀ مزایای استفاده از اتاقک را پوشش نمی‌دهد ولی تا حد قابل قبولی به بهبود بهره‌وری سیستم سرمایش کمک می‌کند.

محصولات مرتبط و متداول