محصولات

نظرسنجی

آیا از صفحه اینستاگرام تیام شبکه با آدرس instagram.com/tiamnetworks بازدید می‌کنید؟

Hot/Cold Aisle Data Center
Hot/Cold Aisle Data Center

  راهکارهای سرمایشی   راهکارهای مرکز داده به‌منظور نیل به سطح مطلوبی از استاندارد متناسب با نیاز و حساسیت هر سازمان یا ارگان، لازم است هر 4 بخش عنوان شده در استانداردTIA-942  با تجهیزات روز ...

مشاهده بیشتر...
مرتب سازی براساس :
نوع نمایش :
راهروی سرد
راهروی سرد
مشاهده جزئیات
راهروی سرد
امتیاز کاربران
کد محصول : Tiam-Cold Aisle

اگرچه این راهکار کلیۀ مزایای استفاده از اتاقک را پوشش نمی‌دهد ولی تا حد قابل قبولی به بهبود بهره‌وری سیستم سرمایش کمک می‌کند.

اتاقک یک ردیفه سرد
اتاقک یک ردیفه سرد
مشاهده جزئیات
اتاقک یک ردیفه سرد
امتیاز کاربران
کد محصول : Tiam- Cold Single Row

در صورت محدود بودن عرض اتاق جهت چیدمان رک‌ها در دو ردیف روبه‌روی هم، می‌توان با یک ردیف رک نیز به شرایط مطلوب جهت افزایش بهره‌وری اتاق سرور دست یافت.

اتاقک سرد
اتاقک سرد
مشاهده جزئیات
اتاقک سرد
امتیاز کاربران
کد محصول : Tiam- Cold Aisle

در این راهکار، رک‌ها در دو ردیف موازی به‌صورت روبه‌رو استقرار یافته و کولرهای In-Row در میان رک‌ها قرار می‌گیرند.

اتاقک گرم
اتاقک گرم
مشاهده جزئیات
اتاقک گرم
امتیاز کاربران
کد محصول : Tiam-Data center

در این راهکار، رک‌ها در دو ردیف موازی به‌صورت پشت به پشت استقرار یافته و کولرهای In-Row در میان رک‌ها قرار می‌گیرند.

صفحه 1 از 1