نظرسنجی

نحوه آشنایی شما با شرکت تیام شبکه از چه طریقی بوده است؟

رک های دیواری (Wall Mounted Racks)
رک های دیواری (Wall Mounted Racks)

بـراســـاس اصول کابـل‌کـشی ساخــت‌یافته (Structured Cabling)، شبکۀ LAN از پـنج بـخش زیر تشکیل شده است: Demarcation Point Telecommunication Room (Backbone (Vertical Cabling (Distribution (Horizontal Cabling Work Area بـنـابـراین مـطـابق بـا مدل ارائـــه شـــــده در اسـتــانـــدارد کابــل‌کـشـی‌ سـاخـت‌یـافـته، رک‌های دیواری یا (Wall Mounted Racks) عموماً به‌عنوان زیـــرمـجـمـوعـۀ اتـاق TR مــحـــســوب مــــی‌شــونـد. بــــراســـاس مــدل ســه‌لایـۀ Enterprise Campus L...

مشاهده بیشتر...
مرتب سازی براساس :
نوع نمایش :
رک Hide ( هاید ) - مدل TRH 6005
رک Hide ( هاید ) - مدل TRH 6005
مشاهده جزئیات
رک Hide ( هاید ) - مدل TRH 6005
امتیاز کاربران
کد محصول : TRH-6005

رک های دیواری این شرکت با رعایت استانداردهای مربوط در رنگ ها و مدل های متنوع با هدف تامین سلیقه ها و ابعاد مختلف، برای کاربری های متفاوت طراحی شده اند.

همچنین، رک ECO با صرفۀ اقتصادی، رک Base با طراحی عمومی و متنوع و رک Hide به منظور استفاده بهینه و عدم اشغال فضای مفید مناسب برای محیط های اداری لوکس در نظر گرفته شده اند.

رک ECO ( اکو )- مدل TRE 6009
رک ECO ( اکو )- مدل TRE 6009
مشاهده جزئیات
رک ECO ( اکو )- مدل TRE 6009
امتیاز کاربران
کد محصول : TRE-6009

رک های دیواری این شرکت با رعایت استانداردهای مربوط در رنگ ها و مدل های متنوع با هدف تامین سلیقه ها و ابعاد مختلف، برای کاربری های متفاوت طراحی شده اند.

همچنین، رک ECO با صرفۀ اقتصادی، رک Base با طراحی عمومی و متنوع و رک Hide به منظور استفاده بهینه و عدم اشغال فضای مفید مناسب برای محیط های اداری لوکس در نظر گرفته شده اند.

رک BASE ( بیس )- مدل TRB 4509
رک BASE ( بیس )- مدل TRB 4509
مشاهده جزئیات
رک BASE ( بیس )- مدل TRB 4509
امتیاز کاربران
کد محصول : TRB-4509

رک های دیواری این شرکت با رعایت استانداردهای مربوط در رنگ ها و مدل های متنوع با هدف تامین سلیقه ها و ابعاد مختلف، برای کاربری های متفاوت طراحی شده اند.

همچنین، رک ECO با صرفۀ اقتصادی، رک Base با طراحی عمومی و متنوع و رک Hide به منظور استفاده بهینه و عدم اشغال فضای مفید مناسب برای محیط های اداری لوکس در نظر گرفته شده اند.

رک BASE ( بیس )- مدل TRB 6009
رک BASE ( بیس )- مدل TRB 6009
مشاهده جزئیات
رک BASE ( بیس )- مدل TRB 6009
امتیاز کاربران
کد محصول : TRB-6009

رک های دیواری این شرکت با رعایت استانداردهای مربوط در رنگ ها و مدل های متنوع با هدف تامین سلیقه ها و ابعاد مختلف، برای کاربری های متفاوت طراحی شده اند.

همچنین، رک ECO با صرفۀ اقتصادی، رک Base با طراحی عمومی و متنوع و رک Hide به منظور استفاده بهینه و عدم اشغال فضای مفید مناسب برای محیط های اداری لوکس در نظر گرفته شده اند.

رک ECO ( اکو )- مدل TRE 4506
رک ECO ( اکو )- مدل  TRE 4506
مشاهده جزئیات
رک ECO ( اکو )- مدل TRE 4506
امتیاز کاربران
کد محصول : TRE-4506
از جمله ویژگی های متمایز کننده رک دیواری ECO نسبت به سایر رک ها:
 
  • طراحی ساده
  • ارزان ترین رک از رک های دیواری خانواده iRACK
رک Base ( بیس )- مدل TRB 6012
رک Base ( بیس )- مدل   TRB 6012
مشاهده جزئیات
رک Base ( بیس )- مدل TRB 6012
امتیاز کاربران
کد محصول : TRB-6012

رک های دیواری این شرکت با رعایت استانداردهای مربوط در رنگ ها و مدل های متنوع با هدف تامین سلیقه ها و ابعاد مختلف، برای کاربری های متفاوت طراحی شده اند.

همچنین، رک ECO با صرفۀ اقتصادی، رک Base با طراحی عمومی و متنوع و رک Hide به منظور استفاده بهینه و عدم اشغال فضای مفید مناسب برای محیط های اداری لوکس در نظر گرفته شده اند.

رک Ultra ( الترا )- مدل TRU 6009
رک Ultra ( الترا )- مدل TRU 6009
مشاهده جزئیات
رک Ultra ( الترا )- مدل TRU 6009
امتیاز کاربران
کد محصول : TRU-6009
از جمله ویژگی های متمایز کننده رک دیواری Ultra نسبت به سایر رک ها:
  • تنها رک دیواری مجهز به فن روف جدا از بدنه، به‌منظور جلوگیری از ورود گرد و غبار به سیستم و فن
  • مجهز به سیستم هوشمند دیجیتال و صفحه نمایشگر LCD، به‌منظور نمایش همزمان دما و رطوبت داخل رک با قابلیت تنظیم دما و کنترل کارکرد فن

 

صفحه 1 از 1