محصولات

نظرسنجی

نحوه آشنایی شما با شرکت تیام شبکه از چه طریقی بوده است؟

راهکارهای هوشمندسازی
راهکارهای هوشمندسازی

سيستم کنترل و مانيتورينگ    همگام با رشد روزافزون سرويس‌ها و تجهيزات مختلف و متنوع مراکز داده، لازم است اطلاعات و برنامه‌هاي کاربردي حساس در فضايي کاملا مطمئن و داراي قابليت گسترش مطابق با تعاريف استاندارد ارائه شوند. سرويس‌هاي ارائه‌شده در مراکزداده بايد دقيق، مطابق برنامه و بدون کوچکترين وقفه‌اي عمل نمايند. به همين ترتيب، فراهم آوردن سرويس‌هاي کاربردي و تامين کارايي و دسترس پذيري بالا براي اين مراکز از اهميت ب...

مشاهده بیشتر...