نظرسنجی

آیا از صفحه اینستاگرام تیام شبکه با آدرس instagram.com/tiamnetworks بازدید می‌کنید؟

In-Row Cooling Systems
In-Row Cooling Systems

محصولات سرمایش In-Row تولید شده توسط شرکت تیام شبکه عبارتند از:   1- سیستم سرمایشی In-Row با ظرفیت 5 تن تبرید سازگار فناوری های DX و Chilled Water 2- سیستم سرمایشی آب سرد In-Row، عرض 600 میلی متر با قابلیت کنترل ظرفیت 3- سیستم سرمایشی آب سرد In-Row، عرض 600 میلی متر بار متغیر   سیستم سرمایشی In-Row با ظرفیت 5 تن تبرید سازگار با فناوری های DX و Chilled Water   سیستم سرمایشی با ظرفیت تبرید 5 تن...

مشاهده بیشتر...