نظرسنجی

آیا از صفحه اینستاگرام تیام شبکه با آدرس instagram.com/tiamnetworks بازدید می‌کنید؟

In-Rack Cooling System
In-Rack Cooling System

سیستم سرمایشی In-Rack   در این راهکار سرمایشی، واحدهای خنک کننده در بین رک ها یا در کنار آن ها قرار می گیرند و با هدایت هوای سرد از طرفین به داخل رک های کناری، باعث تعدیل دمای هوا می گردند. سیستم سرمایشی In-Rack با قرار گرفتن در میان رک ها، سرمای تولید شده را از هر دو طرف خارج می نماید، به نحوی که هوای سرد از طرفین به داخل رک های مجاور هدایت می شود. در این ساز و کار، محدودیت فضایی جهت ایجاد مراکز داده در مکان هایی که امکان ایجاد اتاقک وجود ند...

مشاهده بیشتر...