نظرسنجی

آیا از صفحه اینستاگرام تیام شبکه با آدرس instagram.com/tiamnetworks بازدید می‌کنید؟

In-Room Cooling System
In-Room Cooling System

سیستم سرمایشی In-Room   تاسیسات برقی مراکز داده نظیر تابلوهای برق و UPS ها که در اتاق Utility قرار می گیرند، تولید حرارت دارند که باید توسط سیستم سرمایش مناسب خنک شوند. این شرکت برای سرمایش این اتاق ها محصول سرمایشی با راهکار In- Room را بصورت اختصاصی طراحی و تولید می نماید.   مشخصات فنی عمومی:   • دامنه تنظیمات دما: 16 تا 30 درجه سانتی گراد • ابعاد هندسی: 42U با ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و ...

مشاهده بیشتر...