نظرسنجی

آیا از صفحه اینستاگرام تیام شبکه با آدرس instagram.com/tiamnetworks بازدید می‌کنید؟

Enclosure Cooling System
Enclosure Cooling System

سیستم سرمایشی یکپارچه   سیستم های سرمایشی یکپارچه با هدف تامین بار سرمایشی فضای داخلی اتاقک های کوچک، تابلوهای برق و رک های بسته طراحی و ساخته شده اند. در این کولرها مجموعه کمپرسور، مبدل حرارتی، تجهیزات مکانیکی و کنترلی، همه در یک محفظه قرار دارند. طراحی محفظه به نحوی است که به سادگی بر روی دیواره رک، یا تابلو برق قابل نصب است. کارکرد این کولر سبب ایجاد جریان هوای سرد در داخل محفظه رک/ تابلوی برق و جریان هوای گرم در فضای خارج از آن می...

مشاهده بیشتر...