نظرسنجی

آیا از صفحه اینستاگرام تیام شبکه با آدرس instagram.com/tiamnetworks بازدید می‌کنید؟

Exhausted Door
Exhausted Door

در مراکز داده ای که از راهکار تهویه Room-Oriented ، Row-Oriented استفاده می کنند و جمع آوری هوای گرم بصورت Fully Ducted انجام می پذیرد، جهت تامین سرمایش مورد نیاز در رک ها، هوای سرد باید از قسمت جلو وارد رک ها گردد و پس از عبور از میان تجهیزات،  از قسمت پشت رک ها خارج شود. از این رو در رک هایی با توان مصرفی بالا، به منظور تسهیل و افزایش سرعت جریان هوا از جلو به عقب رک از هدایت مستقیم هوای گرم به دهانه دستگاه سرمایشی و همچنین جلوگیری از تداخل هوای گرم و سرد در ...

مشاهده بیشتر...