اشتباه

۸ گام جبران اشتباه در محل کار

/steps-to-take-after-making-mistakes-at-work

اشتباه کردن در محل کار، می‌تواند به شما در بهبود فرآیندهای شغلی خود و ایجاد اعتماد در میان همکاران‌تان کمک کند. همچنین، به اعضای تیم شما نشان می‌دهد که چگونه با اشتباهات خود برخورد می‌کنید و در این زمینه چقدر حرفه‌ای هستید. یادگیری مراحل جبران اشتباهات در محل کار به کمک اعضای تیم و شناسایی دلایل اصلی بروز این اشتباهات، می‌تواند در جلوگیری از تکرار آن‌ها در آینده جلوگیری کند. در این مقاله، درباره­ی کارهایی که می‌تواند در محل کار، اشتباه باشند و شما انجام‌شان دادید صحبت می‌کنیم و بعد سراغ نکاتی برای جلوگیری از تکرار اشتباهات در آینده خواهیم گفت.