پایان نظر سنجی وبینار "تداوم و پایداری مراکز داده"(کامپیوتر گستر راد اصفهان - تیام شبکه تهران)

به فرم نظر سنجی وبینار "تداوم و پایداری مراکز داده" خوش آمدید.

 برای صدور "گواهینامه"، خواهشمند است فرم زیر را تکمیل فرمایید.

" مهلت نظر سنجی به پایان رسیده است "