کابل زیردریایی ۲Africa سه قاره افریقا، اروپا و آسیا را به یکدیگر وصل می‌کند. رکورد فعلی بلندترین سیستم کابل زیردریایی در اختیار سیستم SEA-ME-WE 3 است که ۳۹ هزار کیلومتر طول داشته و ۳۳ کشور آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه و غرب اروپا را به هم متصل می‌کند. مدت‌ها است فیسبوک روی توسعه کابل‌های زیردریایی سرمایه‌گذاری می‌کند تا کشورهای بیشتری را به یکدیگر وصل کرده و به مردم آن‌ها اینترنت پرسرعت بدهد. شروع این پروژه فیسبوک برای قاره افریقا و رساندن اینترنت ارزان به دست ۱.۲ میلیارد نفر در این قاره بود ولی به تدریج سرمایه‌گذاری‌های دیگری هم انجام داد تا یک کابل زیردریایی به طول ۳۷ هزار کیلومتر برای اتصال ۲۳ کشور افریفایی، اروپایی و آسیایی به یکدیگر رسید. فیس‌بوک ماه گذشته تعداد کشورها را به ۲۶ کشور افزایش داد و سنگال، جزایر قمر، آنگولا و بخش جنوب شرقی نیجریه را به هم به این طرح اضافه کرد. با اضافه شدن مروارید‌ها، این سیستم قرار است اتصال اینترنت را برای ۱/۸ میلیارد نفر دیگر و درنتیجه در مجموع به ۳ میلیارد نفر ارائه کند. این شرکت افزود که این جمعیت افراد ۳۳ کشور و در کل ۳۶ درصد از جمعیت جهان را شامل می شود.