تجهیزات جانبی رک

طیف وسیع تجهیزات جانبی نه تنها امکان نصب کلیه تجهیزات را در داخل رک مهیا می‌سازد،  بلکه سبب تسهیل طراحی و مدیریت چیدمان داخلی رک نیز می‌شود.
سینی‌های این شرکت به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ضمن اشغال حداقل فضا، تحمل تجهیزات سنگین را داشته باشند و از سوی دیگر به راحتی جریان هوا را از خود عبور دهند تا خللی در گردش هوا و تهویۀ داخلی رک ایجاد نشود.
پچ پنل‌ها و پنل‌های هدایت و نگهداری کابل، در واقع نصب، هدایت و آرایش کابل‌کشی را به صورت زیبا و مدیریت‌پذیر امکان‌پذیر می‌کند. در انتها پنل روشنایی، ضمن ارائۀ نور استاندارد، زیبایی تجهیزات نصب شده را به نمایش می‌گذارد و هنر و توانایی طراح و کارشناسان پیاده‌سازی را تجلی می‌بخشد.