تجهیزات جانبی سیستم‌های سرمایش (Cooling Optional Devices)

سیستم نظارت و تنظیم سرمایش راهروی سرد و گرم iDC (Monitoring) با هدف سیستم مانیتورینگ، کنترل و تنظیم سیستم سرمایش در حالت بهینه است. در این سیستم با کمک سنسورها و تجهیزات اندازه‌گیری، اطلاعات حیاتی سیستم سرمایش نظیر دما، رطوبت، ولتاژ، جریان و ... اندازه‌گیری می‌شود و بر مبنای تحلیل اطلاعات به‌دست آمده، فرمان مناسب برای راه‌اندازی، قطع یا تنظیم سیستم، داده می‌شود.
سیستم کنترل رطوبت و سیستم نظارت بر ساختمان‌های هوشمند از جمله محصولات این بخش هستند.

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی