سیستم‌های سرمایشی In-Room

تاسیسات برقی مرکز داده  نظیر تابلوهای برق و UPSها که در اتاق Utility قرار می‌گیرند، تولید حرارت دارند که باید توسط سیستم سرمایش مناسب خنک شوند. این شرکت برای تامین سرمایش این اتاق‌ها، محصولی سرمایشی با راهکار In-Room را به‌صورت اختصاصی طراحی و تولید می‌کند.

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی