یو پی اس مستقل (STANDALONE UPS‌)

یو پی اس های مستقل (STANDALONE UPS‌) به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

  •  یو پی اس ‌های ترانس‌دار (Transformer Base)
  • یو پی اس ‌های بدون ترانس (Transformer Less)
کمی صبر کنید...