شرایط عمومی ضمانت کالا

شرایط عمومی ضمانت کالا بر اساس قسمت قوانین و مقررات سایت سازمان نظام صنفی رایانه به نشانی اینترنتی http://www.irannsr.org به شرح ذیل تعیین شده است:

 • به‌منظور استفاده از خدمات گارانتی، ارائه ضمانتنامه/ صورتحساب الزامی است و ضمانتنامه/ صورتحساب بدون مهر و امضای فروشنده و تاریخ خرید، فاقد  اعتبار است.
 • استفاده از خدمات گارانتی منوط به بررسی و تشخیص شرکت بوده و دستگاهی که کارت ضمانت، برچسب گارانتی یا شماره سریال آن مخدوش شده و یا با شماره سریال دستگاه مطابقت ندارد، شامل گارانتی نیست.
 • ضمانت فقط شامل دستگاه اصلی بوده و شامل سایر دستگاه‌های متصل به آن و قطعات جانبی و لوازم مصرفی نمی‌گردد. (منبع برق، کابل، حافظه)
 • انتقال دستگاه جهت استفاده از خدمات گارانتی به شرکت و برگشت آن بعهده خریدار است.
 • خدمات نرم‌افزاری، Registration، ارتقا، تنظیم یا نصب و راه‌اندازی شامل ضمانت نمی‌شود.
 • انجام Registration دستگاه‌هایی که امکان ثبت و ارتقا نرم‌افزاری آنها از طریق سازنده اصلی میسر است فقط با هماهنگی شرکت  امکان‌پذیر است. در غیر این صورت و بروز هر گونه مشکل، مسئولیتی متوجه شرکت‌ نیست.
 • ضمانت دستگاه، مربوط به عیوب ناشی از ساخت بوده و شامل ایرادات ناشی از  بلایای طبیعی یا حوادث غیر مترقبه، ضربه، آتش، نفود مایعات یا مواد شیمیایی، شکستگی، خراشیدگی، تغییر شکل، زنگ‌زدگی، نوسانات برق یا عیوب مربوط به عدم استفاده از سیم زمین، ولتاژ القایی، قطع و وصل اتصالات در حین روشن بودن دستگاه، صدمات حین حمل، استفاده نادرست (عدم رعایت شرایط مندرج در دستورالعمل نگهداری و کارکرد)، دستکاری، تنظیم یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز نیست.
 • چنانچه امکان تعمیر دستگاه در طول مدت گارانتی میسر نباشد، دستگاه معیوب با دستگاه نو تعویض می‌گردد و در صورتی که این دستگاه از رده تولید خارج شده باشد کالای مشابه تحویل و عندالزوم مابه‌التفاوت احتمالی مبلغ دریافت خواهد شد.
 • در صورت نیاز به واردات قطعات از خارج از کشور جهت تعمیر، با توجه به محدودیت‌های واردات، امکان افزایش زمان تعمیر یا تعویض وجود خواهد داشت.
 • تعهدات شرکت محدود به موارد مندرج در ضمانتنامه/ سایت بوده و ایفای سایر تعهدات تولید کننده اصلی کالا و یا سایر فروشندگان کالا منوط به بررسی و تعیین هزینه خواهد بود.
 • خریدار با دریافت کارت ضمانت یا پرداخت صورتحساب، شرایط آن را پذیرفته و کالا را با برچسب گارانتی و ظاهر فیزیکی سالم دریافت نموده است.