سینی‌ها (Shelves)

سینی، طبقه یا Shelf رک برای افزودن طبقه به رک استفاده می‌شود. دو نوع سینی ثابت و سینی متحرک وجود دارد. تعداد طبقه و سینی رک بستگی به نیاز کاربر دارد. عمق و وزن تجهیزاتی که داخل رک نصب می‌شوند، تعیین کننده نوع طبقه و سینی رک است. طبقه مناسب سرورها و تجهیزات سنگین نیز موجود است. به طور کلی انواع طبقات به آسانی قابل نصب هستند. برخی از انواع سینی دارای صفحه پانچ شده است تا گردش هوا تسهیل شود.

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی