درب فن دار (Fan Door/ Exhausted Door)

Fan Door


در راهکارهای Room-Oriented و یا Row-Oriented، برای تامین سرمایش مورد نیاز در رک‌ها، باید هوای سرد، از قسمت جلو وارد رک‌ها شود و پس از عبور از  بین تجهیزات، از قسمت پشت رک‌ها خارج شود.
بنابراین به‌منظور تسهیل و افزایش سرعت جریان هوا از جلو به عقب رک، از درب فن دار یا Fan Door در قسمت عقب رک استفاده می‌شود.
به‌این ترتیب، در آن دسته از مراکز داده  که جمع‌آوری هوای گرم به‌صورت Flooded و یا  Locally Ducted انجام می‌شود، احتمال تجمع هوای گرم (Hot Spot) در قسمت عقب رک‌ها وجود دارد. با استفاد از Fan Door، علاوه بر تخلیۀ سریع هوای گرم از قسمت عقب رک به راهروی هوای گرم، (Hot Aisle)، به دلیل کاهش فشار هوا در قسمت عقب رک، عملکرد مفید فن‌ها در تجهیزات نیز  افزایش می‌یابد. همچنین ضمن افزایش سرعت عبور جریان هوای سرد از داخل تجهیزات، راندمان سیستم تهویه به میزان قابل توجهی بهبود خواهد یافت.


Exhausted Door


در مرکز داده‌ای که از راهکار تهویۀ Room-Oriented یا Row-Oriented استفاده می‌کنند و جمع‌آوری هوای گرم به صورت Fully Ducted انجام می‌شود، برای تأمین سرمایش مورد نیاز در رک‌ها، هوای سرد باید از قسمت جلو وارد رک‌ها شود و پس از عبور از بین تجهیزات، از قسمت پشت رک‌ها خارج شود. از این رو در  رک‌هایی با توان مصرفی بالا، به‌منظور تسهیل و افزایش سرعت جریان هوا از جلو به عقب رک از هدایت مستقیم هوای گرم به دهانۀ دستگاه سرمایشی و همچنین جلوگیری از تداخل هوای گرم و سرد در اتاق، از Exhausted Door  در قسمت عقب رک استفاده می شود.
با استفاده از Exhausted Door هوای گرم ایجاد شده در قسمت عقب رک‌ها، به‌واسطۀ توربین‌های تعبیه شده بر روی آن  به سرعت مکیده می‌شود و پس از حرکت در کانال هدایت هوای گرم از قسمت بالای درِ رک خارج می‌شود. در این مرحله در صورت اتصال خروجی هوای گرم تعبیه شده در بالای Exhausted Door  به کانال جمع‌‌آوری هوا در اتاق سرور، هوای گرم مربوط، به صورت متمرکز به ورودی دستگاه سرمایشی انـتقال خواهد یافت.

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی