رک شبکه (Network Rack)

عمدتا با توجه به تعبیۀ فن‌های تجهیزات فعال شبکه در کنار این تجهیزات، رک‌های شبکه (Network Racks) به‌نحوی طراحی شده‌اند که هوای سرد از پایین رک وارد شود و پس از توزیع در فضای باز در نظر گرفته شده درکنار رک‌ها،  هوای گرم تولید شده پس ازعبور از میان تجهیزات فعال شبکه به‌صورت طبیعی به  سمت بالا حرکت کند و توسط فن‌های تعبیه شده، از بالای رک خارج شود.  عموماً  این تجهیزات در شبکه‌های در سطح کوچک (Small) و یا متوسط (Medium)  کاربری دارند.
با توجه به پیشرفت فناوری در بخش تجهیزات فعال شبکه خصوصاً آن دسته از  تجهیزات مورد استفاده در مرکز داده،  به گونه‌ای طراحی می‌شوند تا هماهنگ  با سایر تجهیزات حرفه‌ای، هوای خنک را از سمت جلو دریافت و هوای گرم تولید  شده را از پشت دستگاه خارج کنند. این تجهیزات عمدتاً مربوط به شبکه‌ها‌‌ی  با ردۀ بالا (Enterprise) هستند.

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی