رک شبکه (Network Rack)

رک شبکه  Network Rack چیست و بهترین نوع از Network Rack ها یا رک‌ های شبکه کدامند؟

عمدتاً رک های شبکه  با توجه به تعبیۀ فن‌های تجهیزات فعال شبکه ، رک‌ های شبکه به‌نحوی طراحی شده‌اند که هوای سرد از پایین رک وارد شود و پس از توزیع در فضای باز در نظر گرفته شده در کنار  رک ‌های شبکه، هوای گرم تولید شده پس از عبور از میان تجهیزات فعال شبکه به ‌صورت طبیعی به سمت بالا حرکت ‌کند و توسط فن‌های تعبیه شده، از بالای رک شبکه خارج ‌شود. عموماً این تجهیزات در شبکه‌های در سطح کوچک (Small) و یا متوسط (Medium) کاربری دارند.

با توجه به پیشرفت فناوری در بخش تجهیزات فعال شبکه خصوصاً آن دسته از تجهیزات مورد استفاده در مرکز داده، به گونه‌ای طراحی می‌شوند تا هماهنگ با سایر تجهیزات حرفه ‌ای، هوای خنک را از سمت جلو دریافت و هوای گرم تولید شده را از پشت دستگاه خارج کنند. این تجهیزات عمدتاً مربوط به شبکه‌های با ردۀ بالا (Enterprise) هستند. 

رک های شبکه با پوشش دادن تمام این گزینه ها مراقبت و نگهداری از تجهیزات شبکه و حفظ و پایداری آن اهمیت زیادی خواهند داشت. بنابراین استفاده از رک‌ های شبکه مناسب بهتر از هر نوع تجهیز کنترلی می تواند علاوه بر امنیت فیزیکی تجهیزات باعث محافظت از این تجهیزات در برابر صدماتی ناشی از گرمای تولیدی توسط تجهیزات شبکه شوند.

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی