رک اورهد (Overhead Frame Rack)

رک Overhead Frame Rack به‌منظور آرایش استاندارد کابل‌ها قبل از ورود به سینی کابل  در فضاهایی که مشکل کمبود فضا وعدم امکان توسعه در تعداد رک دارند،طراحی شده است. این تجهیز بر روی رک‌های مرکز داده ، سینی و نردبان های کابل ها  در داخل و یا خارج از سقف و یا کف کاذب قرار می‌گیرد. استفاده از  Overhead Frame Rackها باعث صرفه‌جویی در هزینه و زمان و استفاده بهینه از فضا در زمان اجرا و نگهداری از شبکه را دارد. 

 رک‌های باز، علاوه بر دسترسی آسان از طرفین، قابلیت نصب انواع تجهیزات جانبی استاندارد شبکه را دارا هستند و قطعات جانبی متنوعی نیز به منظور آرایش کامل کابل‌ها و اتصالات این تجهیزات برای آن در نظر گرفته شده است. Overhead Frame Rackها‌ مطابق با استاندارد کامپیوتری ساخته شده‌اند و با فاصله 19 اینچ بین دو ریل آن قابلیت نصب تمامی‌ تجهیزات شبکه را فراهم می‌کند.

این رک (Rack) ایرانی با برند iRack به نحوی طراحی شده است که به ‌طور مستقیم بر روی رک‌های مرکز داده (رک سرور) یا به سبد کابل (Cable Basket) نصب می‌شود و امکان آرایش کابل استاندارد‌تری، قبل از ورود کابل‌ها به سینی کابل را فراهم می‌کند. همچنین این رک در ارتقای شبکه باعث صرفه‌جویی در هزینه و زمان خواهد شد.

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی