خدمات پشتیبانی

در صورت نیاز کارفرمایان به ارائه خدمات پشتیبانی روی پروژه های اجرا شده، این شرکت آمادگی دارد تا خدمات پشتیبانی خود را سه سطح پیشگیرانه، کامل و تمام وقت ارائه نماید.

همواره مشتریان و کارفرمایان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در حوزه خدمات پشتیبانی از طریق ارسال نامه الکترونیکی به آدرس solution@tiamnetworks.ir و یا تماس با شماره تلفن ۶۶۹۴۲۳۲۳ (۹۸۲۱+)  داخلی ۳ موضوع را پیگیری فرمایید.