برگزاری وبینارهای تخصصی

سال 1401

 • برگزاری وبینار مفاهیم کاربردی طراحی مرکز داده برای اراک- 13 شهریور
 • برگزاری وبینار سرمایش برای یزد- 11 مهر
 • گردهمایی بزرگ تیام شبکه- باغ ورسای- 7 تیر
 • برگزاری وبینار اصفهان- ممیزی- 10 خرداد
 • برگزاری وبینار کرمان- سرمایش- 21 اردیبهشت
 • برگزاری وبینار ارومیه- سرمایش- 5 خرداد
 • برگزاری وبینار یزد- طراحی مرکز داده- 2 خرداد
 • برگزاری وبینار ممیزی بندرعباس در 7 اردیبهشت 1401
 • برگزاری وبینار سرمایش همدان در 29 فرودین 1401


سال 1400

 • برگزاری وبینار آموزشی "تداوم و پایداری مرکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان فارس- 13 دی
 • برگزاری وبینار آموزشی "تداوم و پایداری مرکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان آذربایجان شرقی - 8 دی
 • برگزاری وبینار آموزشی "تداوم و پایداری مرکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان آذربایجان غربی - 29 آذر
 • برگزاری نمایشگاه الکامپ در استان کرمان 
 • برگزاری وبینار آموزشی "تداوم و پایداری مرکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان کرمان - 22 آذر
 • برگزاری وبینار آموزشی "تداوم و پایداری مرکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان همدان - 25 آبان
 • برگزاری  سه وبینار آموزشی "تداوم و پایداری مرکز داده" برای کارشناسان و مدیران  حوزه فناوری اطلاعات - استان تهران - 28 و 31 شهریور و 20 مهر ماه
 • برگزاری وبینارهای آموزشی "تداوم و پایداری مرکز داده" برای نمایندگان شرکت تیام شبکه