وبینارهای تخصصی برگزار شده توسط شرکت تیام شبکه


سال 1400

 • برگزاری وبینار آموزشی "تداوم و پایداری مرکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان فارس- 13 دی 1400
 • برگزاری وبینار آموزشی "تداوم و پایداری مرکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان آذربایجان شرقی - 8 دی 1400
 • برگزاری وبینار آموزشی "تداوم و پایداری مرکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان آذربایجان غربی - 29 آذر 1400
 • برگزاری وبینار آموزشی "تداوم و پایداری مرکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان کرمان - 22 آذر 1400
 • برگزاری وبینار آموزشی "تداوم و پایداری مرکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان همدان - 25 آبان 1400
 • برگزاری  سه وبینار آموزشی "تداوم و پایداری مرکز داده" برای کارشناسان و مدیران  حوزه فناوری اطلاعات - استان تهران - 28 و 31 شهریور و 20 مهر ماه 1400 
 • برگزاری وبینارهای آموزشی "تداوم و پایداری مرکز داده" برای نمایندگان شرکت تیام شبکه در سال 1400


سال 1401

 • برگزاری وبینار "بایدها و نباید‌های استاندارد TIA-942 " برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - 24 دی
 • برگزاری وبینار "مفاهیم کاربردی طراحی مرکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان مرکزی 13 شهریور
 • برگزاری وبینار "تداوم و پایداری مرکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان اصفهان- ممیزی - 10 خرداد
 • برگزاری وبینار "مفاهیم اولیه در سرمایش مراکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان کرمان- 21 اردیبهشت
 • برگزاری وبینار "مفاهیم اولیه در سرمایش مراکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان آذربایجان غربی-  5 خرداد
 • برگزاری وبینار "مفاهیم کاربردی در طراحی مرکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان یزد-  2 خرداد
 • برگزاری وبینار وبینار "تداوم و پایداری مرکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان هرمزگان- 7 اردیبهشت 1401
 • برگزاری وبینار "مفاهیم اولیه در سرمایش مراکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان همدان - 29 فرودین 1401


سال 1402

 • برگزاری وبینار "باید‌ها و نباید‌های استاندارد TIA-942" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان یزد 18 - اردیبهشت 1402
 • برگزاری وبینار "باید‌ها و نباید‌های استاندارد TIA-942" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان مرکزی - 24 اردیبهشت 1402
 • برگزاری وبینار "باید‌ها و نباید‌های استاندارد TIA-942" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان آذربایجان غربی - 31 اردیبهشت 1402
 • برگزاری وبینار "باید‌ها و نباید‌های استاندارد TIA-942" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان اصفهان - 8 خرداد 1402
 • برگزاری وبینار سه جلسه‌ای "اصول و فنون مذاکره" برای نمایندگان شرکت تیام شبکه - 8 تا 10 خرداد 1402
 • برگزاری وبینار "چرا موبایل دیتاسنتر" برای نمایندگان تیام در کشور - 15 مرداد 1402
 • برگزاری وبینار " چرا موبایل دیتاسنتر" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان تهران - 6 شهریور 1402
 • برگزاری وبینار "چرا موبایل دیتاسنتر" - برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان یزد - 17 مهر 1402
 • برگزاری وبینار "چرا موبایل دیتاسنتر" - برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان همدان- 1 آبان 1402 
 • برگزاری وبینار سه جلسه‌ای بازاریابی صنعتی 20-22 و 27 آذر 1402
 • برگزاری وبینار دو جلسه‌ای اصول و فنون مذاکره یزد 4  تا 6 دی ماه 1402
 • برگزاری وبینار دو جلسه‌ای اصول و فنون مذاکره اهواز 8 و 10 بهمن 1402


جهت ثبت‌نام در وبینارهای آینده شرکت تیام شبکه کلیک کنید.