خدمات گارانتی


شرایط گارانتی - نقره ایی


 • ۲ سال گارانتی (سال اول گارانتی تعمیرات و قطعه - سال دوم گارانتی تعمیرات بدون قطعه)
 • ۷۲ ساعت گارانتی عودت بدون کسر مبلغ    Money Back Guaranty
 • تحویل رایگان در محل خریدار ظرف مدت ۴۸ ساعت
 • ضمانت حمل و تحویل سالم تجهیزات در محل خریدار
 • حمل رایگان تجهیزات معیوب به شرکت در تمام مدت گارانتی
 • تلفن رایگان پشتیبانی و گارانتی
 • آموزش رایگان جهت نصب و راه‌اندازی
 • گارانتی تعویض تجهیزات معیوب در هفته اول
 • ارائه جایگزین (کالای امانی مشابه) در زمان تعمیرات در ۹۰ روز اول
 • مشاوره رایگان ارتقای شبکه (در صورت استفاده از این تجهیزات)
 • عیب یابی تجهیزات معیوب حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت
 • بهای گارانتی نقراه‌ای شرکت تیام شبکه ۱۰% قیمت این تجهیزات است    


شرایط گارانتی- طلایی


 •  ۳ سال گارانتی (سال اول گارانتی تعمیرات و قطعه - سال دوم و سوم گارانتی تعمیرات بدون قطعه)
 • یک هفته گارانتی عودت بدون کسر مبلغ    Money Back Guaranty
 • تحویل رایگان در محل خریدار ظرف مدت ۲۴ ساعت
 • ضمانت حمل و تحویل سالم تجهیزات در محل خریدار
 • حمل رایگان تجهیزات معیوب به شرکت در تمام مدت گارانتی
 • نصب و راه‌اندازی رایگان
 • تلفن رایگان پشتیبانی و گارانتی
 • آموزش رایگان جهت نصب و تنظیمات
 • گارانتی تعویض تجهیزات معیوب در ماه اول
 • ارائه جایگزین (کالای امانی مشابه) در زمان تعمیرات در سال اول
 • مشاوره رایگان جهت ارتقائ یا بهینه سازی شبکه
 • بازدید و سرویس‌های رایگان دوره ای
 • عیب‌یابی تجهیزات معیوب حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از دریافت
 • بهای گارانتی طلایی شرکت تیام شبکه معادل ۳۰% ارزش تجهیزات است.

* تمامی خدمات فوق در شهر تهران قابل ارائه است، لذا در سایر شهر‌ها هزینه و زمان این خدمات بر اساس مکان ارائه انها متغیر است.

* در رابطه با گارانتی عودت بدون کسر مبلغ، کالاهای مرجوعی می‌بایست وضعیت فیزیکی اولیه را دارا باشند و همچنین هزینه حمل بر عهده مشتری است. این سرویس، شامل کالاهای سفارشی نمی‌گردد.


سرویس های دوره ای

 • گردگیری و سرویس فن سیستم‌ها
 • گردگیری پورت‌ها
 • گردگیری GBIC با مواد مخصوص
 • بازدید فیزیکی فن‌ها
 • بازدید پیچ های براکت‌ها
 • بازدید اسلاید ریل‌ها
 • بازدید کابل‌ها
 • بازدید برچسب‌های گارانتی

 *در صورت عدم توانایی شرکت تیام شبکه در اجرای تعهدات فوق، شرکت روزانه مبلغ 0.001 (یک هزارم) ارزش کالا (تا سقف کل مبلغ) را بعنوان خسارت به خریدار پرداخت می‌نماید.