سیستم‌‌های مانیتورینگ باتری UPS

UPS Battery Monitoring Systems سیستم مانیتورینگ باتری UPS،  مانیتورینگ تمامی پارامترهای حیاتی باتری های دستگاه UPS بر روی بستر شبکه پایش وضعیت باتری ها بر روی سامانه توسط متصدی سیستم این امکان را فراهم می سازد که بتواند اطلاعاتی از طول عمر باتری ها و عملکرد مطلوب آن اطمینان حاصل نماید. شرکت تیام شبکه با در نظر گرفتن محصول باتری مانیتورینگ در سبد کالای خود این شرایط را برای اپراتور سیستم مانیتورینگ فراهم ساخته است.

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی