راهکار سرمایشی In-Rack

در سازمان‌ها یا شرکت‌های کوچک به‌منظور متمرکز کردن سرورها، تجهیزات  کامپیوتری و استفاده مشترک از منابع برای نگهداری آن‌ها در یک فضا، از اتاق  امنی به نام اتاق سرور استفاده می‌شود. برای زیرساخت این اتاق،  استانداردهای مشابه مرکز داده اعمال می‌شود. فعالیت مدام سرورها به صورت  ۲۴×۷ موجب ایجاد گرمای زیادی در اتاق می‌شود که سبب کوتاه‌تر شدن عمر قطعات  الکتریکی و همچنین کاهش راندمان سیستم می‌شود؛ به طوری که در برخی مواقع،  راندمان تا حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.


با توجه به این‌که  تجهیزات سرویس‌دهی جدید دارای قابلیت کاهش خودکار بازدهی همزمان با افزایش  دما هستند، این عامل باعث ایجاد فرآیند پنهان کاهش بازدهی می‌شود. گاهی  فضای محدود اتاق و لزوم استفادۀ بهینه از فضا، محدودیت منابع مالی و ...  سرپرست شبکه را از معیارهای ایجاد مرکز  داده استاندارد دور می‌کند. به  همین منظور، در صورتی که امکان یا تمایلی برای محصور کردن فضای جلو یا عقب  رک‌ها یا راهرو نباشد، پیشنهاد این شرکت استفاده از سیستم سرمایشی In-Rack  است.

 همانطور که در تصویر مشخص است، در این محصول با انتقال  هوای سرد از طرفین کولر به فضای داخل رک‌ها و جمع‌آوری هوای گرم تولید شده  در پشت رک‌ها، فرآیند خنک‌سازی تجهیزات، درون رک صورت می‌گیرد. فرآیند  اینگونه است که در محصول In-Rack، هوای گرم که از تجهیزات داخلی به پشت رک  رانده می‌شود را جمع‌آوری می‌کند و پس از خنک‌سازی از طرفین کولر به داخل  رک می‌دمد. اگر چه این راهکار کلیۀ مزایای استفاده از راهروی سرد و گرم  بستۀ iDC را پوشش نمی‌دهد، ولی تا حد قابل قبولی به بهبود بهره‌وری سیستم  سرمایشی کمک می‌کند.

 

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی