پچ پنل فیبر نوری (Fiber Optic Patch Panel)

در راه اندازی شبکه بر اساس کابل و فیبر، کابل ها پس از نصب در نهایت در یک جا جمع شده و از آنجا به تجهیزات نهایی مانند سوییچ متصل میشوند. در واقع، لازم است کابل ها در محلی جمع آوری، مرتب سازی و شماره گذاری شده و از آنجا توزیع انجام شود. پچ پنل فیبر نوری یا Fiber Optic Patch Panel محل جمع آوری، مرتب سازی و شماره گذاری در ارتباطات بر پایه فیبر نوری است. پچ پنل فیبر نوری، یکی از تجهیزات و امکانات مدیریت کابل است.

پچ پنل اجازه می دهد تا با در آوردن و جازدن پچ کورد، کابل های مدار به راحتی و به سادگی مرتب شده و آرایش منظمی پیدا کنند.

تمام کانکتورهای فیبر نوری، پچ کورد و کابل فیبر نوری و آداپتورها همواره باید به دور از گرد و غبار نگهداری شوند، پچ پنل فیبر نوری با اشغال کمترین فضا به کابل کشی فیبر نوری کمک و سازماندهی راحت و مدیریت بهتری فراهم می کند.

پچ پنل ها و پنل های هدایت و نگهداری کابل، در واقع نصب، هدایت و آرایش کابل کشی را به صورت زیبا و مدیریت پذیر امکانپذیر می‌کند.

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی