کابینت باتری (Cabinet Battery)

کابینت‌های باتری با طراحی استاندارد و ماژولار با هدف تامین نیاز مشتری و استقرار باتری تولید و عرضه می گردد. همچنین این کابینت باتری‌ها (cabinet battery) با طراحی ماژولار امکان افزایش تعداد باتری‌ها را ممکن می‌سازد.

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی