راهکار سرمایشی Side Air Flow

در صورت محدود بودن عرض راهرو برای چیدمان رک‌ها در دو ردیف روبه‌روی  هم، می‌توان با یک ردیف رک نیز به شرایط مطلوب برای افزایش بهره‌وری اتاق  سرور دست یافت.


برای دستیابی به این مهم، امکان  محصور کردن فضای  جلو یا عقب رک‌ها نسبت به ایجاد راهروی سرد یا گرم با هدف جلوگیری از  تداخل هوای سرد و گرم  وجود دارد. در این راهکار توزیع هوای سرد و جمع‌آوری  هوای گرم توسط کولر In-Row انجام می‌شود ولی پیشنهاد می‌شود برای افزایش  بهره‌وری، کولرهایIn-Row  با کولرهای Side Air Flow  جایگزین شود. در این  راهکار بسته به ابعاد اتاق مورد نظر، امکان استفاده از محفظۀ شیشه‌ای و یا  عدم استفاده از آن وجود دارد.
 

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی