رک های ایستاده (Free Standing Racks)

این شرکت متناسب با نیاز کاربران در شبکه‌ها‌‌ی کامپیـوتری، رک‌هـای ایستاده  یا (Free Standing Racks) را در سه مدل Server Racks ،Network Racks و Special Racks طراحی و ارائه کرده است.

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش