استارتاپ

چگونه با اعتماد به نفس «نه» بگوییم

/how-i-learned-to-say-no-with-confidence

برای بسیاری از مردم نه گفتن آسان نیست ولی برای مدیران بزرگ یک مهارت مهم است