حرص بیشتر گوگل و مایکروسافت برای انرژی تجدیدپذیر در دیتاسنترها

حرص بیشتر گوگل و مایکروسافت برای انرژی تجدیدپذیر در دیتاسنترها

/news-azar-1401-4

گوگل و مایکروسافت، دو غول حوزه فناوری در چند قرارداد مربوط به انرژی تجدیدپذیر برای تأمین انرژی مراکز داده (دیتاسنتر) خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند.