خسارت ناشی از دو ماه اختلال اینترنت ایران

خسارت ناشی از دو ماه اختلال اینترنت ایران

/news-azar-1401-1

بیش از دو ماه از شروع محدودیت‌ها و اختلالات اینترنت ایران و فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام می‌گذرد. در طی این دو ماه، اعداد و ارقام مختلفی درباره میزان خسارت ناشی از قطعی اینترنت منتشر شده است؛ ارقامی که بخش دولتی می‌گوید بسیار کمتر است ولی بخش خصوصی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌گویند خیلی بیشتر است و دامنه آن تا چندین ماه، ادامه خواهد داشت.